Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU eller EØS-avtalen. Med våre foredrag vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU og EØS. Det er selvsagt helt gratis for alle skoler.

I foredraget om EU tar vi for oss EUs historie og utvikling, hvordan EU er bygget opp og fungerer som politisk system, og hvilke utfordringer unionen står ovenfor. I foredraget om EØS-avtalen ser vi på hva EØS er, og hvordan Norge samarbeider med EU. Det blir også gitt aktuelle eksempler og oppgaver.

Informasjonen som presenteres er hentet fra offentlige utredninger, forskning og andre nøytrale kilder. Dette er ikke et ja til EU-foredrag, men en kunnskapsbasert presentasjon.

Begge foredragene tar omtrent 1,5 time med oppgaver og spørsmål underveis. Dette er noe som kan tilpasses hvis det er ønskelig.

Vi tilbyr også foredrag om EUs klimasamarbeid etterfulgt av rollespill. Hele opplegget tar cirka tre timer.

I tillegg til dette kan vi også lage mer skreddersydde presentasjoner, som går nærmere inn på enkeltområder. Det kan for eksempel være om EUs utenrikspolitikk eller migrasjonskrisen. Det er da ønskelig at elevene har en grunnleggende forståelse av EU.

Hvis dette virker interessant eller om du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt på epost eb@europabevegelsen.no eller telefon 22 34 15 00.