Europa er et kontinent med en lang og rik historie. Vi har valgt å fokusere på de siste hundre årene – fra første verdenskrig og frem til i dag.

I denne perioden har Europa gått gjennom store endringer. To ødeleggende verdenskriger ble etterfulgt av over 40 år med splittelse mellom øst og vest. Berlinmurens fall 1989 markerte slutten på splittelsen. I dag er Europa mer samlet enn noen gang tidligere.

Alle artiklene du finner her er hentet med tillatelse fra Store norske leksikon (Snl).Snl

Første verdenskrig 1914 - 1918

Les her

Andre verdenskrig 1939 - 1945

Les mer

Etterkrigstiden 1945 - 1990

Les mer

En ny tid - Europa etter 1990

Les mer