vedtak

Hva er en EU-lov?

23. januar 2014

I nyhetsbildet hører man ofte om direktiver. Det kanskje ikke alle vet er at dette er en type EU-lov. Men EU har flere ulike typer lover, i tillegg til direktiver er det også forordninger og vedtak. EU er en internasjonal organisasjon der medlemslandene på noen områder har landene gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr […]