valuta

Hva er eurosamarbeidet?

23. januar 2014

Reiser du fra Finland til Spania eller fra Irland til Østerrike trenger du ikke å veksle penger. I dag er 19 av EUs 28 medlemsland med i eurosonen, og disse landene bruker euro som sin myntenhet. 1. januar 1999 ble euroen introdusert som elektronisk valuta, og den 1. januar 2002 som fysisk betalingsenhet. Den erstattet […]