utvidelse

Ti år siden 15 ble til 25

1. mai 2014

Ti år har gått siden den største utvidelsen i EUs historie – 1. mai 2004 gikk Unionen fra 15 til 25 medlemsland. Aldri tidligere har en utvidelse ført til en like stor økning i antallet medlemsland, geografisk område og i folketall. Utvidelsen var også historisk fordi den var rettet mot Øst- og Sentral-Europa. Tre av […]

Veien til Lisboa

23. januar 2014

I perioden 2004 til 2007 ble EU utvidet fra 15 til 27 medlemsland. Dette krevde at man gjennomførte en rekke endringer for at samarbeidet skulle kunne fungere effektivt. Disse endringene ble vedtatt med Lisboa-traktaten som trådte i kraft i 2009. Men veien dit var lang og krevende. Arbeidet med Lisboa-traktaten begynte i Nice i år […]