Ung i Europa

Europa på besøk i Trøndelag

2. mai 2017

21. til 29. april samlet flere hundre europeiske ungdommer seg i Norge for å diskutere europeisk politikk. Temaer som radikalisering, urfolks rettigheter, økonomiske forskjeller, matsikkerhet, mental helse, romfart, pressefrihet, transseksuelles rettigheter og fiskeripolitikk ble diskutert både innad i ulike komiteer, og i plenum gjennom en «general assembly» de to siste dagene av konferansen. Hvorfor var […]

Fremtiden, en togreise?

23. september 2014

Det vil alltid være risikofylt å forsøke å forestille seg fremtiden til en person, et objekt eller et land. Forestillinger blandes med ønsker og drømmer, og skillet mellom realitet og forventning er skjørt. Nettopp derfor har ‘fremtider’ alltid en tendens til å virke rosenrøde. Denne gangen nekter jeg likevel å gi etter for drømmerier. Jeg […]

Mitt Europa

2. september 2014

Du kan kanskje kalle meg et eksemplarisk europeisk produkt. Jeg vokset opp i Polen i den spennende tiden da Jernteppet falt og Polen gjorde sine første erfaringer som et reelt uavhengig land. Jeg satt ikke egentlig noen videre pris på det den gangen. Jeg gjorde unna de forskjellige stadiene av min utdannelse, og jeg stod […]