Tyskland

De unges skrekkalternativ for Tyskland

25. mars 2019

Unge tyskere har fått en felles fiende og den heter Alternative für Deutschland. Misnøyen overfor det kontroversielle politiske partiet strekker seg langt forbi saklige uoverensstemmelser. Bak det hele ligger en større fortelling om et samfunn i en selvransakelsesprosess og ungdommelig opprørsvilje. Ved det tyske valget i 2017 ble AfD historiske som det første ytre høyre-partiet […]

Kjønnskamp på kontinentet

27. februar 2019

Mens det norske språket blir mer kjønnsnøytralt i det stille, pågår det en politisk kamp fra tysk venstreside for å gjøre det maskuline språket mer feminint. – Seriøst, nå må dere slutte med dette Gendern-tullet! Utsagnet kom fra ei venninne på en fest for noen år siden. Debatten rundt et såkalt “kjønnsrettferdig” språk deler mine […]

Populære populistar

7. mars 2018

I slutten av februar kom nyheita om at Alternativ für Deutschland no har nest størst oppslutning på tyske målingar. Populistar er framleis populære i Europa. 2017 var året me frykta at populistane skulle kome til makta. Geert Wilders i Nederland og Marine Le Pen i Frankrike var kanskje dei me var mest redde for etter […]