Tyskland

Tyskland – landet jeg ikke valgte, men som valgte meg

23. september 2019

For å være ærlig var ikke Tyskland førstevalget mitt. Til tross for at jeg per dags dato snakker brukbart tysk, og dermed kan komme meg rundt uten å være avhengig av google translate, var det rene tilfeldigheter som førte til at jeg endte opp her. Jeg begynte å lære tysk da jeg gikk på fransk […]

Grønn seier med tysk energi

4. juni 2019

Grønne partier var blant vinnerne av årets Europavalg, i stor grad grunnet svært sterk oppslutning i Tyskland. Men hva skjuler seg bak tyskernes klimavennlige stemmegivning? For ikke lenge siden fant en av årets største politiske begivenheter sted. Europaparlamentet skulle velges, og over hele kontinentet gikk EU-borgere til urnene for å ta del i demokratifesten. Norge […]

Faszination Norwegen

6. mai 2019

Mange tyskere er veldig fascinert av Norge. Og det er ikke nødvendigvis den flotte naturen som er hovedårsaken til dette. I min tyske hjemby Freiburg, var et av byens kunstmuseum i flere måneder dekorert med et stort banner hvor det sto «FASZINATION NORWEGEN». Museet hadde en utstilling med dette navnet, og de fleste klarer nok […]

De unges skrekkalternativ for Tyskland

25. mars 2019

Unge tyskere har fått en felles fiende og den heter Alternative für Deutschland. Misnøyen overfor det kontroversielle politiske partiet strekker seg langt forbi saklige uoverensstemmelser. Bak det hele ligger en større fortelling om et samfunn i en selvransakelsesprosess og ungdommelig opprørsvilje. Ved det tyske valget i 2017 ble AfD historiske som det første ytre høyre-partiet […]