TTIP

TTIP for dummies

3. februar 2015

EU og USA har lenge hatt et tett og godt forhold, som de nå vil ta et steg videre ved å inngå en frihandelsavtale.  Sommeren 2013 startet EU og USA å forhandle om en handels- og investeringsavtale. Avtalen det forhandles om går under navnet “Transatlantic Trade and Investment Partnership”, med forkortelsen TTIP. Til sammen står […]