studentutveksling

Studentutveksling

23. januar 2014

De fleste læresteder legger i dag til rette for at man som student kan ta en periode av studiene sine i et annet land. Stadig flere benytter seg av dette tilbudet. Som utvekslingsstudent kan man utvikle sine språkkunnskaper, skape seg et internasjonalt nettverk og bli kjent med nye kulturer. I Europa er den mest brukte […]