sosial

Helse og sosial

21. januar 2014

Både i Norge og EU er helsepolitikk hovedsakelig et nasjonalt anliggende, men de siste årene, og som respons på Covid-19-pandemien, har EU intensivert samarbeidet på helseområdet. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har Norge samarbeidet tett med EU innen dette feltet.