sikkerhet

(U)trygghet i storbyene

16. desember 2015

Ambassaden i London har i det siste mottatt mange henvendelser om det er trygt å reise til England i disse ”terrortider”. Det kan være noe vanskelig å svare på, rett og slett fordi vi ikke kan si at det 100 % trygt eller ei. Terroren kan ramme hvem som helst når som helst – det […]

EUs energiunion

19. mars 2015

Med en ambisiøs klimapolitikk og et mål om trygg energi til en overkommelig pris, la Europakommisjonen i februar i år frem en plan om hvordan EUs energitilførsel skal sikres i fremtiden. I dag blir rundt halvparten av all energi som brukes i EU importert. Markedet for dette er oppstykket og varierer fra land til land. […]

Forsvar og sikkerhet

21. januar 2014

De siste tiårene har det vært store endringer i verdens og Europas trusselbilde. Potensielle fiender er vanskeligere å identifisere og angrep kan ta mange ulike former. Samtidig har også EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk endret seg. Unionen har blitt en viktig aktør i konflikter og katastrofer utenfor sine egne grenser. Selv om EU startet som et prosjekt for å sikre […]