Schengen

Justis og politi

21. januar 2014

Allerede i 1975 startet EU å samarbeide om justis- og politiarbeid. Med årene har samarbeidet blitt dypere og bredere – man samarbeider tettere og med flere land. Norge deltar i samarbeidet gjennom Schengen-avtalen og en rekke andre avtaler med EU. EUs grunnprinsipper er de såkalte «fire friheter». Fri bevegelse av mennesker, varer, tjenester og kapital (penger). […]