romfart

Europeisk romutstilling i Oslo

26. august 2015

Fredag 28. august åpnes dørene til utstillingen European Space Expo på Youngstorget i Oslo. Så langt er vandreutstillingen sett av over 800.000 mennesker, fordelt på 26 europeiske byer. På utstillingen, som organiseres av Europakommisjonen og EUs byrå for globale satellittnavigasjonssystemer, er det EUs to store satellittprogram Galileo og Copernicus som er i fokus. Gjennom EØS-avtalen […]