politikk

Anarki i demokratiets vugge

6. mars 2019

Grekerne fant opp demokratiet, men det første som møtte meg da jeg kom til Hellas var store, voldelige demonstrasjoner. Store politistyrker barket sammen med demonstranter utenfor parlamentet, og det måtte tåregass til for å stoppe opptøyene. Hva hadde skjedd i demokratiets fødeland? Hellas blir regnet som demokratiets vugge. Store deler av det vi i dag […]

Derfor misliker franskmenn politikerne

19. april 2018

Franskmenn er så kjent for å være dramatiske at det nærmest er blitt fakta, selv i Frankrike. Streiker skjer, konflikter med arbeidsgivere kan føre til at ansatte låser sjefene sine inne, nei det er ikke tull, og det virker som om alle misliker enhver ny president.  Man kunne trodd at franskmenn likte dramaet i seg selv og kanskje det […]

Merkelappar som bygger opp under motsetningar

11. april 2018

 «Somewheres» og «anywheres» er to enkle og karikerande merkelappar Aftenposten har omtalt dei siste vekene. Kan framveksten av populisme i europeiske land forklarast ut frå desse to orda? The Road to Somewhere heiter boka til David Goodhart som vart utgjeven for omtrent eitt år sidan. Han prøver å forklare Brexit, Trump og populisme generelt ved […]

Storbritannia sitt parlament er misforstått

10. november 2017

Politikk i Storbritannia står i sterk kontrast til politikken heime. Frå utsida ser House of Commons ut som eit humor program der dei står å vaiar med armane, skrik, syng og kranglar. Pressen lev av agurknytt, og på toppen av det heile har Storbritannia House of Lords der rike gamle men får harselere over demokratiet. […]