Norge

Hva er EØS-midlene?

23. januar 2014

Hvert år betaler Norge penger for å være en del av EØS-samarbeidet, Schengen og en del andre EU-programmer. Men er det sånn at vi bare betaler, eller får vi noe tilbake for pengene? Avtalene er gratis, men samarbeidet har en pris Norge eller EFTA betaler ikke for EØS- og Schengen-avtalene. Vi må derimot betale for […]

Norges avtaler med EU

23. januar 2014

Norge har over 70 avtaler med EU. Av disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de to mest kjente. Samlet har avtalene endret 1/3 av alle Norges lover. Det gjør at vi er tilknyttet omtrent 3/4 av det totale EU-samarbeidet. Nøyaktig hvor mange avtaler det dreier seg om avhenger av hvordan man ser det. Det som gjør […]