media

Kultur og media

21. januar 2014

Mens hvert enkelt EU-medlemsland er ansvarlig for utformingen av sin nasjonale kulturpolitikk, er det EUs oppgave å skape økt kulturelt mangfold og europeisk samarbeid på kulturfeltet. Store deler av mediepolitikken er på sin side underlagt EØS-avtalens regelverk. Målet med EUs kultur- og mediepolitikk er å styrke det kulturelle mangfoldet i Europa, og på den måten […]