matsikkerhet

We Feed The Planet

15. oktober 2015

2500 mennesker. Alle under 40 år. De fleste mye yngre. Fra hele verden, 120 ulike land. Alle jobber i matverdenen. Bønder, fiskere, melkebønder, kokker, studenter. Alle med et ønske om å forandre det komplekse, profitt orienterte, klimaødeleggende matsystemet som vi har. Milano, 3-6 oktober 2015. Det var da vi møttes. 2500 unge, engasjerte, kloke, logiske […]

Hvorfor gastronomi er viktig

11. juni 2015

Jeg studerer til en bachelorgrad i gastronomi. Det betyr at når jeg er ferdig utdannet, så er jeg en gastronom. Det er en yrkestittel få vet hva innebærer. I Norge, i Italia og i resten av verden. Jeg forstår hvorfor det er slik, men jeg vet også at det må forandres. Jeg vet at vi […]

I vente på lykken

9. september 2014

Jeg sitter i ankomsthallen på Flesland, nettopp ankommet for å gjennomføre mitt siste bidrag til norsk gastronomi før sommerferien er over. Matfest 2014, bryggen i Bergen førstkommende helg. Også startskuddet for Slow Food Youth Movement Bergen. Første initiativ av denne gruppen i Norge, målet er å stable sammen en gruppe unge, lidenskapelige matentusiaster, å skape […]

Landbruk og mattrygghet

27. januar 2014

Norge er i stor grad påvirket av EUs landbrukspolitikk. Vi selger og kjøper mat til og fra andre europeiske land og følger EUs regler for mattrygghet og veterinære forhold. Hvordan sikrer vi at maten vi spiser er av god kvalitet? Blir dyrene behandlet på en skikkelig måte? Landbruk Allerede i 1962 innførte de seks medlemslandene […]

Fiskeri

27. januar 2014

Norge og EU har et tett samarbeid på fiskeriområdet. Norge er en av de største fiskeprodusentene i verden, og EU er vårt desidert største marked. Vi har også et felles ansvar for fiskeriforvaltningen i Nordsjøen. EUs fiskeripolitikk har derfor stor betydning for den norske næringen. Siden begynnelsen av 1970-tallet har EU hatt en felles fiskeripolitikk, […]

Landbruk og fiskeri

21. januar 2014

Er vi sikre på at maten vi spiser er trygg? Hvor og hvordan skal maten produseres? Og hvordan skal vi sikre at matressursene bevares for fremtidige generasjoner? Alt dette er spørsmål som EUs felles landbrukspolitikk og EUs felles fiskeripolitikk er svaret på. Gjennom EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og EUs felles fiskeripolitikk (CFP) er disse sektorene […]