mat

Europas beste matmarkeder

25. april 2014

For å få et godt innblikk i mattradisjoner holder det ikke å besøke de vanlige turistfellene – da må man til markedene hvor lokalbefolkningen handler sin mat. Det er her man finner de lokale spesialitetene og de ferskeste råvarene. Her er en noen av de beste matmarkedene i Europa: La Boqueria, Barcelona, Spania La Borqueria […]

Landbruk og mattrygghet

27. januar 2014

Norge er i stor grad påvirket av EUs landbrukspolitikk. Vi selger og kjøper mat til og fra andre europeiske land og følger EUs regler for mattrygghet og veterinære forhold. Hvordan sikrer vi at maten vi spiser er av god kvalitet? Blir dyrene behandlet på en skikkelig måte? Landbruk Allerede i 1962 innførte de seks medlemslandene […]

Fiskeri

27. januar 2014

Norge og EU har et tett samarbeid på fiskeriområdet. Norge er en av de største fiskeprodusentene i verden, og EU er vårt desidert største marked. Vi har også et felles ansvar for fiskeriforvaltningen i Nordsjøen. EUs fiskeripolitikk har derfor stor betydning for den norske næringen. Siden begynnelsen av 1970-tallet har EU hatt en felles fiskeripolitikk, […]

Landbruk og fiskeri

21. januar 2014

Er vi sikre på at maten vi spiser er trygg? Hvor og hvordan skal maten produseres? Og hvordan skal vi sikre at matressursene bevares for fremtidige generasjoner? Alt dette er spørsmål som EUs felles landbrukspolitikk og EUs felles fiskeripolitikk er svaret på. Gjennom EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og EUs felles fiskeripolitikk (CFP) er disse sektorene […]