maktfordeling

Hvordan blir en EU-lov til?

23. januar 2014

Når det kommer til å lage lover og utvikle politikk kan EU minne om en vanlig stat. Europakommisjonen (som oftest omtalt som kommisjonen) foreslår nytt EU-lovverk, mens Europarlamentet og Ministerrådet vedtar eller forkaster forslaget. Kommisjonen kan ses på som EUs «regjering», og parlamentet og Rådet som to kamre i EUs «nasjonalforsamling».  Det er kommisjonen som […]

EUs Institusjoner – hvem gjør hva?

23. januar 2014

EU består av en rekke institusjoner som alle har ulike oppgaver. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger gjennom tiden. De fleste institusjonene har sitt hovedsete i Brussel i Belgia, som blir kalt for EUs hovedstad. Ved å klikke på lenkene nedenfor kan du lese om de forskjellige institusjonene.