lov

Hvordan blir en EU-lov til?

23. januar 2014

Når det kommer til å lage lover og utvikle politikk kan EU minne om en vanlig stat. Europakommisjonen (som oftest omtalt som kommisjonen) foreslår nytt EU-lovverk, mens Europarlamentet og Ministerrådet vedtar eller forkaster forslaget. Kommisjonen kan ses på som EUs «regjering», og parlamentet og Rådet som to kamre i EUs «nasjonalforsamling».  Det er kommisjonen som […]