livslang læring

Utdanning

21. januar 2014

Skole og utdanning gir både barn og voksne muligheten til å utvikle sine kunnskaper. Man ønsker derfor å ha et godt utdanningstilbud, som er tilgjengelig for alle. Dette er ikke bare viktig for den enkelte person, men også for samfunnet som helhet. I EU er det medlemslandene som har ansvar for sin egen utdanningspolitikk. Utdanningssystemet […]