Lisboa-traktaten

Veien til Lisboa

23. januar 2014

I perioden 2004 til 2007 ble EU utvidet fra 15 til 27 medlemsland. Dette krevde at man gjennomførte en rekke endringer for at samarbeidet skulle kunne fungere effektivt. Disse endringene ble vedtatt med Lisboa-traktaten som trådte i kraft i 2009. Men veien dit var lang og krevende. Arbeidet med Lisboa-traktaten begynte i Nice i år […]

Lisboa-traktaten

23. januar 2014

EU-samarbeidet er basert på flere traktater, der Roma-traktaten, Maastricht-traktaten og Euratom-traktaten regnes som de mest grunnleggende. Disse er endret eller supplert flere ganger, og har med endringene fått nye navn til tross for at de bygger på hverandre. Amsterdam- og Nice-traktaten er eksempler på dette. Siste versjon av EUs traktat kalles Lisboa-traktaten og trådde i kraft fra 1. […]