leiemarked

Prinsesse i England

7. februar 2018

Nokon gongar gløymer eg at eg er langt heimanfrå, og at eg er i eit anna land. Det verkar så rart, at medan alle heime som eg er glad i gjer ting saman, sit eg i eit lite slott i ein småby i England. Sjølv om eg saknar heimen min i Noreg, følast alt så […]