lavere forbruk

20 prosent lavere forbruk

23. januar 2014

EUs mål er at EU-landene til sammen skal bruke 20 prosent mindre energi innen 2020. Det gjøres ved å bruke energi på en bedre måte enn i dag, enten gjennom teknologi som bruker mindre energi, eller gjennom endring i livsstil. Gjennom ulike tiltak fremmes målet om lavere forbruk, for eksempel nye krav til elektroniske apparater, […]