landbruk

Landbruk og matsikkerhet

27. januar 2014

Norge er i stor grad påvirket av EUs landbrukspolitikk. Vi selger og kjøper mat til og fra andre europeiske land og følger EUs regler for matsikkerhet og veterinære forhold. Hvordan sikrer vi at maten vi spiser er av god kvalitet? Blir dyrene behandlet på en skikkelig måte? Landbruk Allerede i 1962 innførte de seks medlemslandene […]

Fisk og landbruk

21. januar 2014

Er vi sikre på at maten vi spiser er trygg? Hvor og hvordan produseres maten? Og hvordan skal vi sikre at matressursene bevares for fremtidige generasjoner? EU har både felles landbrukspolitikk og felles fiskeripolitikk. Meningen med dette er at alle medlemslandene skal ha de samme vilkårene og mulighetene. Landbruk og fiskeri er ikke en del av […]