kriminalitet

Cosa Nostra – Sicilias mafia

28. mars 2022

I over 100 år styrte de samfunnet på den italienske øya, men er mafiaen på Sicilia helt borte? Les om historien til Cosa Nostra – en av de største mafiaorganisasjonene gjennom tidene. iEuropa i Palermo: Den italienske øya Sicilia har en rik historie som på mange områder skiller seg fra resten av Italia, i alt […]

Europol

28. januar 2014

Europol er EUs politikontor. Europol har ingen direkte myndighet, men bistår nasjonale politistyrker med informasjon, analyser og planlegging. Byrået ble dannet i 1994 og fikk utvidet sitt mandat i 2002. Norge inngikk en samarbeidsavtale med Europol i 2001. Europols hovedkvarter ligger i den nederlandske byen Haag. De har ca. 800 ansatte, hvorav 3 er nordmenn […]

Eurojust

28. januar 2014

Eurojust er EUs samarbeidsbyrå for påtalemyndigheter og etterforskere. Byrået dekker samme hovedområder som Europol: alvorlig grenseoverskridende kriminalitet, hvitvasking av penger og narkotikahandel m.m. Hovedforskjellen mellom de to byråene er at Europol er et politisamarbeid, imens Eurojust er rettsvesenets samarbeid. Institusjonen ble etablert i 2002 og har sitt hovedkvarter i den nederlandske byen Haag. Norge ble […]