Köln

Formell hverdag i midten av Europa

13. juni 2022

Etter å ha flyttet til Tyskland innser jeg at Norge faktisk er ganske gode på likeverd, i det minste i det hverdagslige språket. Vi tiltaler alle med «du», og veldig sjeldent omtaler vi noen kun med etternavn, eller med deres utdannings-/yrkestittel. iEuropa i Köln: I Europas mest folkerike land det det derimot uhøflig å gjøre […]

Korttidspugging på masternivå

8. juni 2022

Tysklands eksamineringsformer er tydeligvis helt uten rasjonell baktanke. Det er påfallende i et land som ellers er tuftet på kald og hard fornuft og logikk. iEuropa i Köln: Tyskland er uformelt kjent som et land med god orden, klare regler og struktur. Folk her gjør som de blir bedt om, de sniker ikke i kassakøen […]