indre marked

Hva er eurosamarbeidet?

23. januar 2014

Reiser du fra Finland til Spania eller fra Irland til Østerrike trenger du ikke å veksle penger. I dag er 19 av EUs 28 medlemsland med i eurosonen, og disse landene bruker euro som sin myntenhet. 1. januar 1999 ble euroen introdusert som elektronisk valuta, og den 1. januar 2002 som fysisk betalingsenhet. Den erstattet […]

EUs indre marked

23. januar 2014

Helt siden EU, eller EØF, som det først het, ble opprettet i 1957 har fri bevegelighet for mennesker, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemslandenes grenser vært et grunnleggende prinsipp. Målet er at alle medlemslandene i unionen skal utgjøre et felles hjemmemarked. Det er dette som er kjent som det indre markedet i EU. […]

Hva er EØS-avtalen?

23. januar 2014

EØS-avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har med EU. Siden den trådte i kraft i 1994 har avtalen sikret norsk adgang til EUs indre marked og mulighet for å delta i mange av EUs samarbeidsprogrammer. Her kan du se en kort videopresentasjon om EØS-avtalen. EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Samarbeidet består av EUs […]