Høflighet

Formell hverdag i midten av Europa

13. juni 2022

Etter å ha flyttet til Tyskland innser jeg at Norge faktisk er ganske gode på likeverd, i det minste i det hverdagslige språket. Vi tiltaler alle med «du», og veldig sjeldent omtaler vi noen kun med etternavn, eller med deres utdannings-/yrkestittel. iEuropa i Köln: I Europas mest folkerike land det det derimot uhøflig å gjøre […]