handel

TTIP for dummies

3. februar 2015

EU og USA har lenge hatt et tett og godt forhold, som de nå vil ta et steg videre ved å inngå en frihandelsavtale.  Sommeren 2013 startet EU og USA å forhandle om en handels- og investeringsavtale. Avtalen det forhandles om går under navnet “Transatlantic Trade and Investment Partnership”, med forkortelsen TTIP. Til sammen står […]

Handel og økonomi

21. januar 2014

Det har aldri vært enklere å handle på tvers av landegrenser enn hva det er i dag. Men hva har egentlig dette å si for din og min økonomiske situasjon? Har det en positiv effekt for den generelle velstanden i befolkningen? Hele EU har et felles marked, ofte kalt det indre marked. EØS-avtalen legger til rette for […]