fri flyt

Studentmobilitet

23. januar 2014

For dagens unge blir det stadig viktigere å ta en utdannelse. Studietiden er en unik tid, hvor man virkelig lærer seg selv å kjenne. Men det er ikke slik at alle tenker over hvilke rettigheter og muligheter de faktisk har mens de studerer. Hva om jeg heller vil studere medisin i Polen enn i Norge? Har […]

Handel og økonomi

21. januar 2014

Det har aldri vært enklere å handle på tvers av landegrenser enn hva det er i dag. Men hva har egentlig dette å si for din og min økonomiske situasjon? Har det en positiv effekt for den generelle velstanden i befolkningen? Hele EU har et felles marked, ofte kalt det indre marked. EØS-avtalen legger til rette for […]

Helse og sosial

21. januar 2014

Både i Norge og EU er helsepolitikk hovedsakelig et nasjonalt anliggende, men EU har i senere år tatt steg for at det skal bli lettere med samarbeid og koordinering over landegrensene. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har Norge samarbeidet tett med EU innen dette feltet. Lisboatraktaten slår fast at helse er et nasjonalt […]

Arbeidsliv

21. januar 2014

For de fleste i Norge er en trygg og god jobb en selvfølge. Man kjenner sjefen godt og har et fint forhold til sine kollegaer. Kanskje har man jobbet på det samme stedet i over 20 år. Men hvilke rettigheter har man egentlig som arbeidstaker? Kan man for eksempel miste jobben på bakgrunn av kjønn, alder […]