fri flyt

En konto for hele Europa?

11. desember 2015

Hvis Europakommisjonen får det som de ønsker, vil du kunne bruke din egen Netflix-, TV 2 Sumo- og Spotify-konto uansett hvor i EØS-området du er. Går det nye forslaget til kommisjonen gjennom kan du streame filmer, fotballkamper og musikk når du reiser til et annet EØS-land. I dag er ikke dette nødvendigvis mulig, da den […]

Ti år siden 15 ble til 25

1. mai 2014

Ti år har gått siden den største utvidelsen i EUs historie – 1. mai 2004 gikk Unionen fra 15 til 25 medlemsland. Aldri tidligere har en utvidelse ført til en like stor økning i antallet medlemsland, geografisk område og i folketall. Utvidelsen var også historisk fordi den var rettet mot Øst- og Sentral-Europa. Tre av […]

Schengen-avtalen

27. januar 2014

Den mest synlige virkningen av Schengen-samarbeidet er at det ikke er noen passkontroll mellom avtalelandene, og at du dermed kan gå fra Kirkenes til Lisboa uten å måtte svare på spørsmålet «Business or pleasure». Schengen-områdets yttergrenser har derimot blitt strengere kontrollert, og har felles regler for grensekontroll. Norges grense mot Russland er en Schengen-grense, og […]

EUs indre marked

23. januar 2014

Helt siden EU, eller EØF, som det først het, ble opprettet i 1957 har fri bevegelighet for mennesker, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemslandenes grenser vært et grunnleggende prinsipp. Målet er at alle medlemslandene i unionen skal utgjøre et felles hjemmemarked. Det er dette som er kjent som det indre markedet i EU. […]

Studentmobilitet

23. januar 2014

For dagens unge blir det stadig viktigere å ta en utdannelse. Studietiden er en unik tid, hvor man virkelig lærer seg selv å kjenne. Men det er ikke slik at alle tenker over hvilke rettigheter og muligheter de faktisk har mens de studerer. Hva om jeg heller vil studere medisin i Polen enn i Norge? Har […]

Handel og økonomi

21. januar 2014

Det har aldri vært enklere å handle på tvers av landegrenser enn hva det er i dag. Men hva har egentlig dette å si for din og min økonomiske situasjon? Har det en positiv effekt for den generelle velstanden i befolkningen? Hele EU har et felles marked, ofte kalt det indre marked. EØS-avtalen legger til rette for […]

Helse og sosial

21. januar 2014

Både i Norge og EU er helsepolitikk hovedsakelig et nasjonalt anliggende, men de siste årene, og som respons på Covid-19-pandemien, har EU intensivert samarbeidet på helseområdet. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har Norge samarbeidet tett med EU innen dette feltet.

Arbeidsliv

21. januar 2014

For de fleste i Norge er en trygg og god jobb en selvfølge. Man kjenner sjefen godt og har et fint forhold til sine kollegaer. Kanskje har man jobbet på det samme stedet i over 20 år. Men hvilke rettigheter har man egentlig som arbeidstaker? Kan man for eksempel miste jobben på bakgrunn av kjønn, alder […]