forordning

Norge mottar lov om nettnøytralitet

16. februar 2016

En ny forordning fra EU kan for første gang lovfeste nettnøytralitet i Norge. Det vil si, mye er overlatt til ekspertene og vil ikke være fastspikret før sent i 2016. I fjor høst avgjorde EU hvordan europeisk nettnøytralitet skal se ut da de vedtok TSM-forordningen (telecoms single market). Forordningen vil etter alt å dømme bli innlemmet i […]

Hva er en EU-lov?

23. januar 2014

I nyhetsbildet hører man ofte om direktiver. Det kanskje ikke alle vet er at dette er en type EU-lov. Men EU har flere ulike typer lover, i tillegg til direktiver er det også forordninger og vedtak. EU er en internasjonal organisasjon der medlemslandene på noen områder har landene gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr […]