feminisme

Feminisme – et kulturelt betinget fenomen?

6. desember 2018

Det å flytte til et nytt land og lære en ny kultur å kjenne er både krevende og spennende. Da jeg valgte å bosette meg i Frankrike hadde jeg ingen forventning om noen overveldende overgang, ettersom den kulturelle avstanden mellom Norge og Frankrike tilsynelatende er overkommelig. Noen ganger er imidlertid forskjellene mer omfattende enn først […]

Blomster og feminisme

8. mars 2017

Feminist. Ordet har mange assosiasjoner jeg ikke ønsker å bli forbundet med; jeg er grunnleggende uenig med flesteparten av kvinnene som dominerer feminismedebatten i Norge i dag (les: Kvinnegruppa Ottar), likevel forbeholder jeg meg retten til å kalle meg feminist. Jeg har ikke bestandig ment at feminisme var nødvendig i Norge, men i det herrens […]

Sekulariseringsdebatter til side

22. oktober 2014

Kan det være noe i de ikke-vestlige reaksjonene på vestlig feminisme? Første gangen jeg møtte en kvinne med hijab, var på Tennessee State University, under en årlig journalist-konferanse for jenter i videregående skole. Jeg hadde fått et stipend, og bodde på campus i tre uker, mens jeg deltok på en rekke intense seminarer om journalistikk, […]