felles grense

Europeisk arrestordre

28. januar 2014

En europeisk arrestordre er en arrestordre som gjelder i alle EU-land samt Norge og Island. Det pålegger myndighetene i landene å arrestere personen det gjelder og utlevere ham til landet som etterlyser ham. Fri bevegelse av personer innad i EU gjør det enklere for europeiske borgere å bevege seg over landegrensene. Fri bevegelse gjør det […]

DET FELLES EUROPEISKE ASYLSYSTEM

28. januar 2014

Europeiske land tar imot ca. 50 prosent av alle asylsøkere i verden. Av disse får omtrentlig 1 av 4 innvilget søknaden sin. Hvis en asylsøker får oppholdstillatelse i ett av EUs medlemsland kan asylsøkeren også oppholde seg lovlig i resten av EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Alle disse landene har blitt enig om […]

Schengen-avtalen

27. januar 2014

Den mest synlige virkningen av Schengen-samarbeidet er at det ikke er noen passkontroll mellom avtalelandene, og at du dermed kan gå fra Kirkenes til Lisboa uten å måtte svare på spørsmålet «Business or pleasure». Schengen-områdets yttergrenser har derimot blitt strengere kontrollert, og har felles regler for grensekontroll. Norges grense mot Russland er en Schengen-grense, og […]