Europaparlamentsvalg

Europa rundt for økt valgdeltagelse

6. mai 2014

I tre uker reiser ti unge mennesker Europa rundt med buss for å øke kunnskapen rundt det nært forestående Europaparlamentsvalget. Turen er en del av kampanjen MovEurope Forward!, som blir ledet av ungdomsorganisasjonen Young European Federalists (JEF). Lav oppslutting blant de yngste Målet er å øke valgdeltagelsen blant unge. Ved det forrige parlamentsvalget, som var […]