Europa

Min kamp mot det belgiske byråkratiet

19. oktober 2021

Å få tak i lappen i Belgia krever sitt. Du bør kunne fransk, være en kløpper på e-postkorrespondanse, og nåde deg om du ikke møter opp til avtale hos kommunen. Jens Hunsbeth Schreuder i Brussel forteller sagaen om veien til førerkortet i Belgia.

Tribuneplass i EU-kampen

24. februar 2020

Norge sitter på sidelinjen mens andre tegner opp Europas fremtid. Den Europeiske Union står overfor store endringer. Hvilke områder kan best utføres gjennom samarbeid? Hvordan skal de europeiske institusjonene se ut? Hva skal til for å oppnå en mer demokratisk union? Disse spørsmålene peker ut veien videre for det europeiske kontinentet. Norge nyter godt av […]

Europa på besøk i Trøndelag

2. mai 2017

21. til 29. april samlet flere hundre europeiske ungdommer seg i Norge for å diskutere europeisk politikk. Temaer som radikalisering, urfolks rettigheter, økonomiske forskjeller, matsikkerhet, mental helse, romfart, pressefrihet, transseksuelles rettigheter og fiskeripolitikk ble diskutert både innad i ulike komiteer, og i plenum gjennom en «general assembly» de to siste dagene av konferansen. Hvorfor var […]

Irsk liv

28. august 2014

For å se for deg din plass i ditt lands fremtid, må du først vite hvor du står i det samme landet i dag. Hadde du vært ung i Irland i dag, hadde det kanskje føltes som om å ha et bein i fremtiden og et annet i fortiden. På den ene siden ville du […]