erasmus

Norge – Europa 1:2

19. februar 2014

For hver norske student som drar ut av landet kommer to studenter fra andre europeisk land til Norge. Dette fremkommer det i en nylig publisert rapport fra Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU). SIU har ansvar for å fremme internasjonalt samarbeid i utdanning. Europa er et satsningsområde for Norge, men likevel er det utenfor Europas […]

Studentutveksling

23. januar 2014

De fleste læresteder legger i dag til rette for at man som student kan ta en periode av studiene sine i et annet land. Stadig flere benytter seg av dette tilbudet. Som utvekslingsstudent kan man utvikle sine språkkunnskaper, skape seg et internasjonalt nettverk og bli kjent med nye kulturer. I Europa er den mest brukte […]

Studentmobilitet

23. januar 2014

For dagens unge blir det stadig viktigere å ta en utdannelse. Studietiden er en unik tid, hvor man virkelig lærer seg selv å kjenne. Men det er ikke slik at alle tenker over hvilke rettigheter og muligheter de faktisk har mens de studerer. Hva om jeg heller vil studere medisin i Polen enn i Norge? Har […]

Utdanning

21. januar 2014

Skole og utdanning gir både barn og voksne muligheten til å utvikle sine kunnskaper. Man ønsker derfor å ha et godt utdanningstilbud, som er tilgjengelig for alle. Dette er ikke bare viktig for den enkelte person, men også for samfunnet som helhet. I EU er det medlemslandene som har ansvar for sin egen utdanningspolitikk. Utdanningssystemet […]