erasmus

Hva er Erasmus+?

19. januar 2021

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Målet er å legge til rette for mer mobilitet og et bedre europeisk utdanningssystem. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro, eller omtrent 265 milliarder norske kroner, for perioden 2021-2027. Programmet tar sikte på å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og […]

Ett år med Erasmus plus

2. februar 2016

Europakommisjonen har nylig utgitt en rapport om utvekslingsprogrammet Erasmus. Her kommer det blant annet frem at studenter som reiser på utdanning har større mulighet for å få seg en jobb etter endt utdannelse. For perioden 2014 til 2020 har Erasmus plus et totalbudsjett på nesten 15 milliarder euro, noe som er en økning på 40 […]

Seminar i Trondheim – Erasmus+ og internasjonalisering

22. januar 2016

EUs delegasjon til Norge har tatt initiativ til et lærerseminar om Erasmus+ på Thora Storm videregående skole i Trondheim, torsdag 28. januar. Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport fram til 2020, og gir norske elever og studenter muligheten til å ta deler av utdanningen sin utenlands. Norge er tilsluttet Erasmus+ gjennom EØS-avtalen. Mange kjenner allerede til […]

Ny nettside skal øke EU-kunnskapen

28. november 2014

I månedene før EU-valget i 1994 ble det debattert i aviser, på TV, rundt middagsbord og på barer. I dag, 20 år etter, er kunnskapsnivået urovekkende lavt. Spesielt blant unge. Da nordmenn gikk til valglokalene 28. november 1994 var interessene og engasjementet rundt EU enormt. Valgdeltagelsen var på historiske 89 prosent. 52,2 prosent sa nei, […]

Finn traineeship i utlandet!

18. november 2014

Kunne du tenke deg et traineeship i utlandet, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Da kan den nye nettsiden ErasmusIntern være løsningen! Fordelene med å jobbe en periode i utlandet er mange. Du vil utvikle deg faglig og personlig, forbedre dine språkkunnskaper og bli kjent med masse nye mennesker. Dette er kvaliteter […]

Europas største studentorganisasjon fyller 25 år

28. oktober 2014

6. oktober 1989 så det som skulle bli Europas største studentorganisasjon så dagens lys. I dag, 25 år senere, består organisasjonen av mer enn 13.500 aktive medlemmer, fordelt på over 460 utdanningsinstitusjoner i 37 land. I 1989 ble 32 studenter som hadde vært på utveksling gjennom det da nyetablerte EU-programmet Erasmus inviterte til et evalueringsmøte. Det […]