digitalt indre marked

Personvernet strammes opp

22. september 2015

EUs nåværende personvernlover ble vedtatt i 1995. Det var den gang internett var i sin spede begynnelse, sol.no var foretrukket startside for nordmenn og Brønnøysund Avis kom som første norske avis på nett. 20 år har gått, og det er på høy tid med en oppdatering. I dag brukes internett på måter man knapt kunne […]

IKT og digitalisering

15. september 2015

De siste tiårene har måten vi kommuniserer, handler og arbeider endret seg drastisk. Internett og digital teknologi har endret hverdagen til bedrifter og forbrukere, myndigheter og organisasjoner. Noen av verdens mest kjente merkenavn er i dag Google, Facebook og Netflix. Felles for disse er at ingen av dem er europeiske. Med en ny digital storsatsing […]

Et felles digitalt marked – bare et gode?

31. juli 2015

For et par måneder siden lanserte Europakommisjonen sin plan for et digitalt fellesmarked i EU. Planen handler i hovedsak om hvordan man skal kunne erstatte det nåværende regelverket med et nytt system, som vil gjøre det lettere for mennesker og selskaper å handle varer og tjenester på tvers av Europas landegrenser. Målet er å skape […]