design

Design og innovasjon i Tallinn

9. februar 2015

Ved masterprogrammet design and engineering handler ikke eksamenstiden om lesing, pugging og skriftlige prøver. Hvert semester produseres prototyper, plakater og presentasjoner for et offentlig arrangement, som er vår eksamen. Juleferien i Norge er over, og ved ankomst Tallinn er det kun to uker igjen til semesteret skal avsluttes. På masterprogrammet design and engineering ved Tallinn University of […]