demokrati

Lisboa-traktaten

23. januar 2014

EU-samarbeidet er basert på flere traktater, der Roma-traktaten, Maastricht-traktaten og Euratom-traktaten regnes som de mest grunnleggende. Disse er endret eller supplert flere ganger, og har med endringene fått nye navn til tross for at de bygger på hverandre. Amsterdam- og Nice-traktaten er eksempler på dette. Siste versjon av EUs traktat kalles Lisboa-traktaten og trådde i kraft fra 1. […]