asyl

Migrasjon og asyl

8. november 2016

Europa opplevde en historisk stor tilstrømming av migranter og asylsøkere i 2015. Totalt ble det registrert 1,3 millioner asylsøknader i EU-landene. Også i Norge var det en kraftig økning sammenlignet med tidligere år. Dette skyldtes borgerkrigen i Syria, fattigdom og konflikter i land som Afghanistan, Irak samt en rekke afrikanske land. EU har en del […]

På tide med et nytt asylsystem?

2. september 2015

Europa og verden står for tiden ovenfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Krig, katastrofer og sult har ført flere millioner mennesker på flukt. Mange av disse forsøker å ta seg til Europa, hvor de blir møtt av et system som ikke fungerer godt nok. Allerede i 1990 kom europeiske land til enighet om et […]

Den ungarske mur

20. august 2015

Siden Viktor Orbán kom til makten i mai 2010 har den ungarske statsministeren vært en kontroversiell figur. Landet har i løpet av de fem årene tatt en antidemokratisk retning. I sommer startet de også arbeidet med å bygge en mur langs grensa til nabolandet Serbia. Orbán og hans regjering har tidligere gjort livet vanskelig for […]

Europa og flyktningene

12. november 2014

3. oktober 2013:  En båt fra Libya med flyktninger forliser i middelhavet utenfor den italienske øya Lampedusa. Mer enn 360 mennesker mistet livet, rundt 155 overlever. Lampedusa-tragediene er en av mange hendelser som har avslørt de skjøre metodene som brukes i behandlingen av flyktninger som kommer til Europa. Innad i EU spiller FRONTEX (The European Agency for the […]

DET FELLES EUROPEISKE ASYLSYSTEM

28. januar 2014

Europeiske land tar imot ca. 50 prosent av alle asylsøkere i verden. Av disse får omtrentlig 1 av 4 innvilget søknaden sin. Hvis en asylsøker får oppholdstillatelse i ett av EUs medlemsland kan asylsøkeren også oppholde seg lovlig i resten av EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Alle disse landene har blitt enig om […]

Justis og politi

21. januar 2014

Allerede i 1975 startet EU å samarbeide om justis- og politiarbeid. Med årene har samarbeidet blitt dypere og bredere – man samarbeider tettere og med flere land. Norge deltar i samarbeidet gjennom Schengen-avtalen og en rekke andre avtaler med EU. EUs grunnprinsipper er de såkalte «fire friheter». Fri bevegelse av mennesker, varer, tjenester og kapital (penger). […]