Praksis i Europa

Praksis i Europa

 


Europabevegelsen / European Movement

Praktikant hos Europabevegelsen i Norge

European Movement International


Utenrikstjenesten (Regjeringen.no)

Studentpraktikantordningen ved norske ambassader – liste over utlyste studentpraktikantstillinger ved norske utenriksstasjoner (ambassader og delegasjoner)

UDs treårige aspirantprogram, med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten

 


EU

Praktikantprogrammet ved Europakommisjonen (Brussel)

Praktikantprogrammet ved Europaparlamentet (Begrenset antall plasser for kandidater fra land utenfor EU)

Praktikantprogrammet ved EUs økonomiske og sosiale komité (Brussel)

Praktikantprogrammet ved EUs regionskomité (Kun i svært få tilfeller vil plasser tilbys til kandidater fra land utenfor EU)

Trainee hos EU-domstolen (Luxembourg)

 

På regjeringens nettside finner du også en liste over norske aktører i Brussel (selskaper, universiteter, medier, etc.)


Europarådet

Praktikantprogrammet ved Norges delegasjon til Europarådet (Strasbourg)

Traineestillinger hos Europarådet (inkludert Den europeiske menneskerettighetsdomstolen)


Den europeiske romfartsorganisasjon (EU-relatert)

Praktikantprogrammet ved Den europeiske romfartsorganisasjon


EFTA

Praktikantmuligheter hos EFTA med utplassering i Brussel (Belgia), Genève (Sveits) eller Luxembourg

EFTA-domstolens praktikantprogram (Luxembourg)


ESA (EFTA Surveillance Authority)

ESAS 11 måneders praktikantprogram


Nordisk samarbeid

Nordisk råd, Nordisk ministerråd – ledige stillinger


Norske regionskontorer i EU

 

Trøndelags Europakontor

 

Nord-Norges Europakontors traineeordning

 

Osloregionens Europakontor – ledige stillinger

 

Stavangerregionens Europakontor

 

Sørlandets Europakontors trainee- og studentpraktikantordning

 

Vest-Norges Brusselkontors studentpraktikantordning


Arbeidsgiverorganisasjon

NHO Brussel


Kommunerelatert

KS Advokatene (Kommunesektorens organisasjon)


NATO

NATOs praktikantprogram (Brussel)


FN

Hovedsiden for FNs praktikantprogrammer. Blant de mulige tjenestestedene finner man:

Genève, Sveits

Wien, Østerrike

FNs regionale informasjonskontor for Vest-Europa (oversikt over muligheter i FN-systemet, inkludert praktikantmuligheter)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) – praktikantprogram


OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – praktikantprogram


OSSE

Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europas praktikantprogram


 

Har du tips om andre praktikantmuligheter som burde ha vært nevnt? Send oss gjerne en tilbakemelding på eb@europabevegelsen.no eller via iEuropas Facebook-side.