iEuropa er Europabevegelsens plattform for kunnskap om Europa. Her publiserer vi saker om europeisk historie, politikk og samfunnsliv.

Informasjonen som presenteres her er faktabasert, aktuell og har nytteverdi for et publikum som er interessert i Europas historie, kultur eller EU som politisk system.

Vi legger jevnlig ut tekster og artikler fra våre bidragsytere, som i hovedsak er unge nordmenn bosatt i andre europeiske land. Hvis du er interessert i å skrive for oss, kan du sende en mail til post@ieuropa.no. Gi oss også gjerne innspill på hva du ønsker å lese mer om.

I tillegg til all informasjonen du finner her på nettsidene, tilbyr vi også å komme til skoler for å holde foredrag om EU, EØS og Norge. Dette er selvsagt helt gratis. Mer informasjon om det finner du her.

Du kan følge oss på Facebook.

iEuropa mottar støtte fra Utenriksdepartementet.