Intervju med Dag Stenvoll

0 kommentarer
 
 

For å finne mer ut hvorfor utenlandske studenter er flinkere til å dra på utveksling enn sine norske studiekolleger har vi snakket med Dag Stenvoll, seniorrådgiver ved SIU.

Hvorfor er norske studenter ikke så flinke på utveksling som europeisk studenter?

–          Dette gjelder de såkalte delstudentene, de som kun tar deler av utdanningen sin i utlandet. Delvis forklares dette med at de europeiske studentene i stor grad må benytte seg av EUs utdanningsprogram Erasmus for å kunne gjennomføre denne type opphold. De norske studentene har i tillegg til Erasmus gode finansieringsordninger gjennom Lånekassen. Dette gjør at de har en større frihet til å velge land utenfor Europa.

Hva er det som gjør at så få norske studenter velger Europa?

–          Bare 1 av 5 av norske studenter reiser utenlands for å studere. Av disse er det mange som har vært utvekslingsstudenter – særlig i USA. Dette gjør at mange også velger å reise dit – i tillegg til at det er enklere å studere i engelskspråklige land for nordmenn. Dette er en viktig grunn til at både USA og Australia er attraktive reisemål.

Hvorfor er det viktig for norske studenter å studere i Europa?

–           Norge er sterkt knyttet til Europa økonomisk og kulturelt. Vi har et felles europeisk arbeidsmarked og Europa er et prioritert samarbeidsområde for Norge på alle områder. For eksempel er Tyskland Norges nest største handelspartner. Dette betyr at vi bør øke vår Tysklandskompetanse både språklig og kulturelt for å kunne videreutvikle og styrke forbindelsene mellom våre to land. Når det gjelder norske gradsstudenter – altså de som tar hele graden sin i utlandet – så velger flest studenter Europa. De mest populære landene er Storbritannia og Danmark.

Hvilke tiltak settes i verk for at flere søker seg til Europa?

–          Norges deltakelse i Erasmus+ er en klar indikasjon på hvor viktig Europa er som satsingsområde for internasjonalisering av utdanningen. Norge betaler 220 mill. NOK i 2014 for å delta i Erasmus+. Det sier litt om hvor stort og viktig Europa er for norsk utdanning. Det samme gjelder Norges deltakelse i EUs forskningsprogram. Det er ønskelig med en tett kobling mellom utdanningsinstitusjonenes engasjement i europeisk forskningssamarbeid og studentutveksling.

Hva er den viktigste årsaken til at studenter velger å ta utdannelsen i utlandet?

–          Det er mange ulike årsaker til dette, men en viktig begrunnelse er personlig utvikling gjennom å praktisere et annet språk, bli kjent med andre mennesker og kulturer. Noen tenker nok også på sin fremtidige CV. I en stadig mer globalisert verden, er det å ha internasjonal erfaring og utdanning fra utlandet sett på som en fordel.

Hvorfor er internasjonal mobilitet viktig?

–          Norge er et land med åpen økonomi og stor avhengighet av verden rundt oss. Det betyr at vi også må bygge relasjoner, ha innsikt og kompetanse om den verden vi skal operere i. Da er det viktig at studenter utdannes i en internasjonal ramme. Les SIU-rapporten her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *