EUs institusjoner

EUs institusjoner

Her finner du en kort oversikt over EUs institusjoner.

For en mer detaljert oversikt, gå til vår side EUs institusjoner – hvem gjør hva?

 

Kommisjonen

Kommisjonen er EUs «regjering». Den har enerett til å foreslå ny EU-lovgivning. Kommisjonens president er tyske Ursula von der Leyen. Kommisjonen har også ansvar for å passe på at medlemslandene følger de regler man har blitt enig om i fellesskap. Dersom den mener et land bryter EU-reglene, kan den reise sak og prøve den for EU-domstolen.

Her finner du mer informasjon om Kommisjonen fra Store Norske Leksikon.

 

Europaparlamentet

Europaparlamentet er EUs folkevalgte organ. Parlamentet utgjør sammen med Ministerrådet den lovgivende makten i EU. EUs innbyggere velger hvert femte år 751 representanter til parlamentet. Parlamentet har fått styrket sin rolle de siste årene, blant annet ved å ta større del i lovgivningen og ved at de kan utnevne Kommisjonspresidenten. Dette er noen av grunnene til at EU kan sies å ha blitt mer demokratisk.

Her finner du mer informasjon om Europaparlamentet fra Store Norske Leksikon.

 

Det europeiske råd

Det europeiske råd består av stats- og regjeringsledere fra EUs 27 medlemsland. Møtene i Det europeiske råd blir også kalt EUs toppmøter. På møtene diskuteres EUs viktigste politiske saker og EUs strategier og handlingsplaner blir vedtatt. De har også siste ord i avgjørelser om nye medlemsland. Toppmøtene ledes av Det europeiske råds president Charles Michel.

Her finner du mer informasjon om Det europeiske råd fra Store Norske Leksikon.

 

Rådet for Den europeiske union (Ministerrådet)

Rådet for Den europeiske union kalles ofte for ”Ministerrådet” eller bare “Rådet”. Her møter EU-landenes statsråder etter politisk saksfelt. I spørsmål om fiskeripolitikk møter EU-landenes fiskeriministere, i landbruksspørsmål landbruksministrene og så videre. Ministerrådet vedtar lover sammen med Europaparlamentet. Ministerrådets møter forberedes og ledes av et formannskap.

Her finner du mer informasjon om Rådet fra Store Norske Leksikon.

 

EU-domstolen

Domstolens viktigste oppgave er å dømme i saker som faller inn under EU-retten. Domstolen skal sikre at EUs medlemsland følger den lovgivningen man i fellesskap har blitt enige om og sørge for at EUs lover tolkes likt. Domstolen består av 27 dommere, en fra hvert medlemsland i EU.

Her finner du mer informasjon om EU-domstolen fra Store Norske Leksikon.

 

Den europeiske sentralbank

ESB er en uavhengig institusjon i EU og kan ikke motta instrukser fra verken EUs institusjoner eller EUs medlemsland. Den europeiske sentralbanken (ESB) samarbeider med de 17 eurolandenes nasjonale sentralbanker. Én av de viktigste oppgavene til ESB er å fastsette en felles rente for de 19 eurolandene. Styret i ESB består av alle sjefene for de nasjonale sentralbankene i euroland, pluss ytterligere seks medlemmer. Hvert av de 25 medlemmene i styret har én stemme.

Her finner du mer informasjon om Den europeiske sentralbank fra Store Norske Leksikon.