Hva skjer i Europa?InnsiktØkonomi

Norsk fengselsinspirasjon i sydvest-Tsjekkia

Norsk fengselsinspirasjon i sydvest-Tsjekkia

I det sydvestlige Tsjekkia ligger byen Písek. Her ble det nylig åpnet et «overgangshus» for tidligere straffedømte i Tsjekkia, inspirert av Buskerud overgangsbolig og sponset av EØS-midlene. 

iEuropa i Písek:

Det norske fengselssystemet er mye omtalt internasjonalt – det snakkes om luksus, store rom og egne TV-er. Til gjengjeld er norsk tilbakevendingsrate lav. Jeg skal ikke bruke mye tid her på å diskutere hvorvidt den norske modellen er den beste eller ikke, for mange har gjort det før meg. Det jeg heller ønsker er å vise hvordan den norske fengselsmodellen sprer seg rundt om i Europa og hvordan Norge nå, i Tsjekkia, er en inspirasjonskilde for utforming.

Et ledd det snakkes for lite om i den norske EU-debatten er de påfølgende EØS-midlene. Disse midlene er finansielle bidrag fra Norge, Island og Liechtenstein til ulike EU-land med noe svakere økonomi. Tsjekkia er ikke det største mottakerlandet, men har i løpet av den siste perioden mottatt 184,5 millioner euro.

Satsnings- og programområdene er ulike, og Norge støtter et bredt spekter av ulike prosjekter og aktiviteter. Overordnet er den røde tråden i EØS-midlene sosial- og økonomisk utjevning i Europa og bilaterale samarbeid. I frykt for å skrive for mye tung fakta om disse midlene så kan interesserte lese mer her.

Som studentpraktikant på den norske ambassaden i Praha følger jeg tett med på hva midlene brukes til her. Dette gjør jeg blant annet gjennom prosjektbesøk på alt i fra fuglereservat til gamle slott. Et prosjekt som derimot nylig vekket stor interesse hos meg var et nytt «overgangshus» i den tsjekkiske byen Písek. Her skal 16 menn bo av gangen, og trenes opp i et liv utenfor fengselsmurene – i håp om å redusere den nesten 70 prosent høye tilbakefallsraten i Tsjekkia. Jeg fikk delta på åpningen av dette overgangshuset, som er støttet av «Norway Grants» – bedre kjent som de norske EØS-midlene og bygd etter inspirasjon fra en lignende overgangsbolig i Buskerud.

Overgangshuset fra innsiden. Foto: Eira Cornelia Harvik-Wright.

Overgangshuset er det første av sitt slag i Tsjekkia. En milepæl i en reformert justissektor som ser på behandling fremfor straff. Her kan tidligere innsatte og prøveløslatte komme etter ferdig sonet straff for å lære seg nødvendige egenskaper for å leve et normalt liv. For flere av de tidligere lovbryterne er reintegrering i samfunnet etter lengre fengselsstraffer vanskelig, og huset i Písek er ment for å bistå i denne prosessen. Grunnpilaren for huset er en filosofi om respekt, ansvar og tillit. Dette er verdier som er jobbet frem gjennom dialog med Buskerud overgangshus, da alle bilaterale prosjekter under EØS-midlene må ha en prosjektpartner fra Norge.

Overgangshuset er sponset av «Norway Grants». Foto: Eira Cornelia Harvik-Wright.

De 16 beboerne skal gjennomgå et spesialdesignet program, utarbeidet i samråd med prosjektpartneren. De skal også jobbe på dagtid, handle, lage egen mat, vaske egne klær og få besøk. Tilnærmingen skal være så lik virkeligheten som mulig; en parallell til norsk tankegang innenfor fengselsmurene. To og to personer skal dele et rom med eget toalett, samt et fellesbad med dusjer, et stort felles kjøkken og et enkelt innredet oppholdsrom. I første etasje er det et besøksrom med sofa og leker – tydelig tiltenkt besøk av yngre barn, og på taket er det solcellepanel.

Alt i alt var det veldig spennende å få besøke et sted der norske verdier møter tsjekkiske. Overgangshuset er straks klart for å ta imot de første mennene, og jeg håper og tror prosjektet i sydvest-Tsjekkia vil være vellykket. Deretter håper jeg at det sprer seg videre i landet. For det er som vi sier så ofte i Norge: «den fremste jobben til fengselssystemet er å skape gode naboer». Forhåpentligvis vil vi snart kunne se flere gode naboer også i Tsjekkia.

 

 

Foto: Eira Cornelia Harvik-Wright

Publisert: 20. desember 2022

Share this post

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *