Hva skjer i Europa?

«Europe as a task» – det tsjekkiske EU-formannskapet

«Europe as a task» – det tsjekkiske EU-formannskapet

Nå er det Tsjekkia som holder EU-formannskapet. Dette var et noe nytt konsept for meg da jeg flyttet hit og enda et ledd i et nokså stort nettverk av EU institusjoner, råd og utvalg. Jeg tviler på at jeg er den eneste som syntes at EU til tider kan virke komplekst og uoversiktlig. For å bøte for denne forvirringen har jeg derfor brukt en del tid i det siste på å sette meg inn i formannskapet for å forstå mer av dets virke. Spesielt i lys av at mitt nåværende hjemland for tiden besitter tittelen «EU-formann».

iEuropa i Praha:

Formannskapet er underlagt Rådet i EU og rullerer mellom de ulike medlemsstatene hver sjette måned. Én av oppgavene er å utarbeide en slags EU-agenda, samt lede alle samlinger og møter i Rådet – herunder spesielt å kalle inn til ulike ministermøter. Tsjekkias EU-agenda er utarbeidet i samråd med det forrige og neste landet som sitter i det roterende EU-formannskapet, og setter en presedens for europeisk politikk i de følgende seks månedene.

For å gi et litt bedre innblikk i og oversikt over EUs nåværende satsningsområder, med Tsjekkia i spissen, tenker jeg at det er fint med en gjennomgang av satte temaer – for opplysning og oppfordring til sondering og debatt. For som Tsjekkia minner oss på i programmet sitt: «Vår kultur av politisk dialog og konsensusfremming har blitt smidd i flere tiår, og viser seg å være en styrke snarere enn en svakhet i det europeiske prosjektet». Fullt program finnes her.

Formannskapsmøte i Tsjekkia. Foto: Eira Cornelia Harvik-Wright

Det overordnede målet for det tsjekkiske formannskapet er å skulle bidra til å skape forutsetninger for sikkerhet og vekst i tråd med de europeiske rådende verdiene som frihet, sosial rettferdighet, demokrati, rettsstaten og miljøansvar. Med ordene «Europe as a task –  Rethink, Rebuild, Repower» (oversatt: «Europa som en oppgave – Tenk nytt, gjenoppbygg, forny energien») presenterer landet fem hovedpunkter for høstens agenda:

 

1. Håndtering av flyktningkrisen og Ukrainas gjenreisning etter krigen

Jeg tror dette temaet hadde dukket opp på den europeiske agendaen denne høsten, uavhengig av hvilket land som hadde holdt formannskapstittelen. Ukrainakrigen er et uunngåelig tema, og omfatter europeisk samhold og sikkerhet. Derfor er det helt essensielt for Tsjekkia å støtte EUs innsats for å forsvare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Dette er heller ikke overraskende, da Tsjekkia i stor grad har vist sterk støtte til Ukraina tidligere. Det skrev jeg mer utdypende om i en tidligere tekst.

2. Energisikkerhet

Et bredt tema, men programmet viser til at det spesielt gjelder avhengighet av land som direkte truer EUs sikkerhet – med tydelig fokus på at den europeiske avhengigheten av russisk gass, olje og kull må reduseres. Energisikkerhet er et spennende tema som omhandler hvordan EU og dens medlemsland i større grad bør forsyne seg selv med ulike råvare- og energimaterialer og redusere importen av disse. Derunder er diversifisering et begrep som ligger tydelig i fokus. En bærekraftig tilretteleggelse av prosessen vektlegges i alle ledd – en «RePowerEU» strategi. Selv fikk jeg nylig delta på en stor heldagskonferanse underlagt det tsjekkiske formannskapet som handlet om nettopp sikkerhet og uavhengighet på essensielle jordarter og mineraler i Europa.

3. Styrking av Europas forsvarsevner og cyberspace-sikkerhet

Det tsjekkiske formannskapet vil, gitt den økende globale ustabiliteten, forsterke unionens sikkerhets- og forsvarsevner, spesielt i partnerskap med NATO. Et langtidsfokus på felles militærsamarbeid vil derav vektlegges. Følgende er at landet også ønsker å belyse dagens bundethet til utenlandsk teknologi og ressurser. Det Tsjekkiske formannskapet anser det som nødvendig å finne løsninger for cybersikkerhet i større grad – for eksempel gjennom økt sikkerhet og stabiliteten for data og internett internt i unionen. Det blir derfor vektlagt at EU, sammen med demokratiske partnere, aktivt vil forme den internasjonale debatten i retning av forbedret sikkerheten og håndtering av cybertrusler.

4. Strategisk motstandskraft i den europeiske økonomien

Økonomi og finans er et annet tema som trolig må anses som uunngåelig denne høsten. Vi befinner oss i en tid der europeiske borgere virkelig merker ettervirkningene av COVID-19 pandemien og den russiske aggresjonen. Få er fremmede for begrepene inflasjonssjokk, høye renter, gasspriser og skjøre forsyningskjeder. Å effektivt møte ettervirkningene av disse utfordringene kan ikke være en enkel oppgave. Tsjekkia nevner at de ønsker å gjøre dette gjennom handelsavtaler med demokratiske stater og dypere transatlantiske samarbeid.

5. Motstandsdyktighet av demokratiske institusjoner

EU er bygd på demokratiske prinsipper – prinsipper som flere steder stadig møter motgang. En illiberal utvikling enkelte steder i Europa er nå et faktum. Videre viser russisk aggresjon tydelig at Europas langsiktige vekst og stabilitet må baseres på fungerende demokratiske mekanismer. Det var muligens en stor enighet om at viktigheten av demokratiske institusjoner måtte poengteres?

 

 

Foto: Eira Cornelia Harvik-Wright

Publisert: 12. oktober 2022

Share this post

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *